ETUSIVU TAPAHTUMIA ASUMISPALVELUYKSIKKÖ TOIMINTA-AJATUS YHDISTYS VALOKUVIA YHTEYSTIEDOT

 

 

Y H D I S T Y S


Helsingfors Gästhem rf.

VISIO - TULEVAISUUDEN PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin Vieraskoti on maamme vanhin ja pitkäaikaisin asunnottomien palvelujen tuottava yksikkö, kansainvälisestikin hyvin tunnettu ja arvostettu palveluntuottaja. Pääkaupunkiseudulla Vieraskoti tunnetaan myös luotettavana yhteistyökumppanina ja työnantajana Vieraskoti toimii inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi sekä asiakkaiden elinolosuhteiden ja elämänlaadun parantamiseksi, asiakkaiden perusoikeuksia kunnioittaen.

MISSIO - YHDISTYKSEN TEKIJÄT

Helsingin Vieraskodin perustehtävänä on pitkäaikaisasunnottomien päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten auttaminen lähimmäisen rakkauden pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa asunnon järjestämisestä ja asukkaiden tarvitseman tuen rakentamista asumisen turvaamiseksi. Merkittävänä osana toiminnassa on myös vapaaehtoisten monipuolinen toiminta sekä kuntouttavilla vapaa-ajan – ja työtoiminnan palveluilla. Helsingin Vieraskoti toimii myös yhteistyössä muiden järjestöjen, kuntien ja eri seurakuntien kanssa.

ARVOT - TOIMINTAPERIAATTEET

Helsingin Vieraskodin toimintaa ohjaavat kristilliset arvot, joista näkyvimmät ovat ihmisarvon tunnustaminen, lähimmäisen rakkauteen perustuva välittäminen. Lähimmäisenrakkaus toimii inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi sekä asiakkaiden elinolosuhteiden ja elämänlaadun parantamiseksi. Ei tunne toivottomia tilanteita, jokaisella on lupa olla keskeneräinen. Asiakkaiden perusoikeuksien kunnioittaminen on tärkeä osa asiakastyötä, Yksikön arjessa näkyy vahva yhteisöllisyys, sekä kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita yksilöinä ja yhteiskunnan jäsenenä uskontoon, rotuun, sukupuoleen, kieleen tai yhteiskunnalliseen alkuperään katsomatta. Asiakasta tulee kunnioittaa hänen elämäntilanteesta huolimatta.

 

Toimintamme ohjaa viisi perusarvoa

  • Lähimmäisenrakkaus
  • Asiakaslähtöisyys
  • Oikeudenmukaisuus (tasa-arvo)
  • Kunnioitus
  • Vastuullisuus